Trình duyệt của bạn đã lỗi thời và không an toàn. Cập nhật trình duyệt lên phiên bản mới nhất để tiếp tục sử dụng Zoho. Tìm hiểu thêm.
@
Thay đổi
Đăng nhập bằng OTP Quên Mật Khẩu?
Quên Mật Khẩu?
Đăng nhập bằng SAML Quên Mật Khẩu?
Đăng nhập dùng JWT Quên Mật Khẩu?
Gửi Lại Thông Báo Đẩy
Thay đổi
Đăng nhập bằng mật khẩu Đăng nhập bằng SAML Đăng nhập dùng JWT Đăng nhập bằng một cách khác Gửi lại OTP
Gửi lại OTP
Đăng nhập bằng một cách khác Quên Mật Khẩu? Gửi lại OTP
Xác minh TOTP ngoại tuyến
Mở OneAuth, chạm vào Đăng nhập bằng cách khác, và nhập nó ở đây để xác minh đăng nhập của bạn.
Scan mã xác minh QR
Mở OneAuth và chạm vào Đăng nhập bằng cách khác. Chạm vào Scan mã QR để mở trình scan mã. Scan mã bên dưới để xác minh đăng nhập.
Không thể truy cập thiết bị di động của bạn?
Gặp vấn đề khi đăng nhập?
Trở lại
Không thể truy cập thiết bị di động của bạn?
Gặp vấn đề khi đăng nhập?
Đăng nhập bằng một cách khác
Sử dụng mã xác minh dự phòng
Mã xác minh dự phòng là mã số có 12 chữ số được cung cấp cho bạn khi bạn cài đặt xác thực nhiều yếu tố.
Đăng nhập bằng mật mã
Sử dụng mật mã để đăng nhập vào ứng dụng OneAuth của bạn
Liên Hệ Hỗ Trợ
Vui lòng gửi email cho chúng tôi tại support@zohoaccounts.com mô tả vấn đề của bạn để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn.
Đăng nhập bằng mật mã
Đăng nhập bằng mã dự phòng
Đăng nhập bằng mật khẩu Đăng nhập bằng SAML Đăng nhập dùng JWT Gửi lại OTP
Đăng nhập bằng một cách khác Quên Mật Khẩu? Gửi lại OTP
Đăng nhập bằng Apple
Microsoft
Đăng nhập bằng Apple
Đăng nhập bằng Zoho
Bạn chưa cài đặt mật khẩu cho tài khoản này Cài đặt mật khẩu ngay.
Try Backup Verification Code
If you are unable to sign in using SMS-based OTP, you can use backup verification codes to sign in.
Try Now
Bao gồm OneAuth
Nếu được cho phép, bạn cần phải xác minh mật khẩu mới của bạn trong ứng dụng OneAuth đã cài đặt trên Thiết Bị Chính của bạn.
Bạn đã bật Hạn Chế Đăng Nhập cho tài khoản Zoho của bạn. Bạn có thể vô hiệu nó trong ứng dụng OneAuth.