Logowanie na wiele kont
W tym miejscu wyświetlone zostaną aktualnie zalogowane konta. W przeglądarce może być zalogowanych wiele kont, o ile każde z nich znajduje się w innym centrum danych.
Zalogowane centra danych